Konopia siewna (Cannabis sativa)

Roślina uprawiana w wielu miejscach na świecie, w Polsce poza uprawami jest rośliną dziczejącą. Roślina bywa stosowana  w przemyśle odzieżowym.